PODACI O TEČAJU
Naziv tečaja:
AutoCAD II stupanj
Predavač:
Velimir Šimunec
Trajanje:
03.11.2020 - 09.12.2020
Termin:
10:00 (Svaki drugi dan)
  PRIJAVNICA
Ime:
Prezime:
Adresa:
Mjesto:
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
Napomena:
HOME TEČAJEVI PREDAVAČI REFERENCE PROSTOR KONTAKT
© Spin Studio 2020 - sva prava pridržana