PODACI O TEČAJU
Naziv tečaja:
MS Excel I
Predavač:
Goran Damjanić
Trajanje:
27.10.2020 - 20.11.2020
Termin:
16:00 (Svaki drugi dan)
  PRIJAVNICA
Ime:
Prezime:
Adresa:
Mjesto:
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
Napomena:
HOME TEČAJEVI PREDAVAČI REFERENCE PROSTOR KONTAKT
© Spin Studio 2020 - sva prava pridržana