PODACI O TEČAJU
Naziv tečaja:
Jupiter Software - Jupiter Administrator tečaj
Predavač:
Goran Damjanić
Trajanje:
23.11.2020 - 24.11.2020
Termin:
10:00 (Svaki dan)
  PRIJAVNICA
Ime:
Prezime:
Adresa:
Mjesto:
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
Napomena:
HOME TEČAJEVI PREDAVAČI REFERENCE PROSTOR KONTAKT
© Spin Studio 2020 - sva prava pridržana